logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

5 Сарадња школских библиотекара и наставника у развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаДруштво школских библиотекара Србије, Булевар војводе Бојовића 2, Београд
Особа за контактСлађана Галушка, sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs, 011/398-4727, 063/206-378
АуториСлађана Галушка, стручни сарадник - библиотекар, ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча; Анђелка Танчић, стручни сарадник - библиотекар, ОШ „Ратко Митровић“, Нови Београд; Гордана Љубановић, руководилац Одсека за континуирано стручно усавршавање, Народна библиотека Србије, Београд
РеализаториСлађана Галушка, стручни сарадник - библиотекар, ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча; Анђелка Танчић, стручни сарадник - библиотекар, ОШ „Ратко Митровић“, Нови Београд; Гордана Љубановић, руководилац Одсека за континуирано стручно усавршавање, Народна библиотека Србије, Београд; Весна Ињац, библиотекар саветник у Одељењу селективне набавке, Народна библиотека Србије, Београд
Општи циљевиУнапређивање сарадње наставника и библиотекара / стручних сарадника у области подстицања деце на читање и развијања информационе и медијске писмености ученика.
Специфични циљевиПобољшање сарадње библиотекара и наставника у осмишљавању заједничких активности за развијање читалачке културе ученика и повећање мотивисаности деце/ученика за читање из забаве и задовољства. Унапређивање информационе и медијске писмености библиотекара и наставника и побољшање међусобне сарадње на развијању информационе и медијске писмености ученика. Мотивисање наставника и стручних сарадника на унапређење рада, стални професионални развој и целоживотно учење.
Теме програмаШколски библиотекар и образовно-васпитни рад; Читање, писменост и књиге у дигитално добa; Информациона и медијска писменост; Развијање читалачке културе ученика; Развијање информационе и медијске писмености ученика
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 75 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61