logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

50 Од агресивности до креативности – иновативни приступи проблему насилног понашања деце у вртићу и школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за умеће родитељства „Школа за родитеље“, Булевар краља Александра 79, Београд
Особа за контактЈелена Холцер, skolazaroditelje@gmail.com, 011/242-4252, 064/061-3314
АуториЈелена Холцер, дипломирани педагог, директор и стручни сарадник „Школе за родитеље“; Милијана Лазаревић, мастер педагог, радни терапеут Дневног боравка за децу и омладину ометену у развоју Стари град
РеализаториЈелена Холцер, дипломирани педагог, директор и стручни сарадник „Школе за родитеље“, Београд; Милијана Лазаревић, мастер педагог, радни терапеут Дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју Стари град, Београд; Драгана Ивковић, стручни сарадник – педагог, ОШ „Вук Караџић“, Степојевац; Јелена Петровић, директор, ПУ „Адаланд“, Београд; Бојана Урошевић, стручни сарадник – педагог приправник, ОШ „Мирослав Антић“, Београд
Општи циљевиЈачање компетенција полазника програма неопходних за превенцију, рану идентификацију и примену иновативних модела превазилажења агресивног понашања код деце.
Специфични циљевиСтицање нових и продубљивање постојећих сазнања о аграсивности код деце, њеним узроцима и облицима испољавања. Проширивање знања о моделима превенције насиља у вртићу/школи. Упознавање са развојним карактеристикама деце у области креативног развоја и могућностима подстицања креативности. Усвајање ненасилних модела комуникације и посредовања у конфликтним ситуацијама. Овладавање техникама подстицања креативног начина размишљања и решавања проблема. Оснаживање за практичну примену техника подстицања развоја креативности и креативног изражавања у циљу сублимације агресивности код деце/ученика.
Теме програмаСтавови полазника и теоријске основе агресивности; Свеобухватни модел превенције насиља у вртићу/школи; Креативност полазника; Развој креативности код деце; Превенција агресивности кроз креативно изражавање; Креативни приступ решавању проблема насталих услед агресивног понашања деце; Практична примена превентивних и интервентних активности на примерима из праксе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 25 учесника укупна цена износи 30 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61