logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

501 Са родитељима, од проблема до решења Компетенцијa: K1
Приоритети: 9
ИнституцијаПредшколска установа ''Вељко Влаховић'', Народног фронта 84, Темерин
Особа за контактДрагица Кубет, dragicak@parabolanet.com, 021/843-325, 063/191-6110
АуториДрагица Кубет, стручни сарадник - педагог, ПУ „Вељко Влаховић”, Темерин; Весна Радошевић, стручни сарадник - педагог, ПУ „Љуба Станковић”, Беочин; Драгана Чикош, стручни сарадник - педагог, ПУ „Младост”, Бачка Паланка
РеализаториДрагица Кубет, стручни сарадник - педагог, ПУ „Вељко Влаховић”, Темерин; Весна Радошевић, стручни сарадник - педагог, ПУ „Љуба Станковић”, Беочин; Драгана Чикош, стручни сарадник - педагог, ПУ „Младост”, Бачка Паланка
Општи циљевиПодизање квалитета сарадње родитеља и ПУ као предуслова развоја детета и унапређивања рада васпитача.
Специфични циљевиМотивисање и подучавање васпитача, како активно укључити родитеље у живот и рад вртића. Превазилажење проблема превођењем тешкоћа у могуће начине решавања истих.
Теме програмаСамопроцена квалитета досадашње сарадње са родитељима (мета стања); Значај и принципи сарадње; Најчешћи проблеми у сарадњи; Слабе и јаке стране досадашње сарадње; Доступни ресурси; Могући начини решавања проблема; Мотивисање родитеља на сарадњу
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25 - 30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена50 000 динара, плус трошкови
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61