logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

502 Спајдиленд - спортски вртић двадесет првог века Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
Институцијапу Јелица Обрадовић, Вука Караџића 77, Младеновац
Особа за контактНебојша Цветковић, danijela@pujelicaobradovic.edu.rs, 011/823-2657, 063/113-1931
Ауторидр Небојша Цветковић, директор ПУ „Јелица Обрадовић“, Младеновац
Реализаторидр Небојша Цветковић, директор ПУ „Јелица Обрадовић“, Младеновац; Снежана Цветковић, професор разредне наставе, ОШ „Момчило Живојиновић", Младеновац
Општи циљевиУнапређење предшколског физичког васпитања и здравља деце у предшколским установама. Унапређење дечје моторике и предшколског спорта. Већи обухват деце физичким активостима.
Специфични циљевиЕдукација васпитног особља предшколских установа. Развијање вештина васпитача за процену и праћење дечје моторике. Унапређење програма физичког васпитања. Упознавање учесника са иновативним методама за унапређење предшколског спорта. Подизање квалитета физичке средине за подстицање моторичког развоја деце. Развијање сарадње са основним школама и спортским клубовима кроз заједничке активности. Укључивање деце која нису обухваћена институционалним системом васпитања и образовања. Укључивање деце којој је потребна додатна подршка у области моторичког развоја.
Теме програмаКарактеристике развоја прешколске деце; Основе хумане локомоције; Дечја локомоција и појам о себи; Моторно учење и моторна контрола; Процена дечје моторике и постуралног статуса; Савремени системи за вежбање на отвореном простору; Спајдиленд правилник; Идејно решење система за вежбање на отвореном простору
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 4 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61