logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

504 Тимски рад у процесу планирања Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПредшколска установа Врачар, Бјелановићева 2, Београд, Врачар
Особа за контактЉиљана Драгутиновић, predskolska.ustanova.vracar@gmail.com, 011/245-8990, 064/121-2722
АуториПарезановић Нада, педагог, ПУ „Врачар“ Београд; Драгутиновић Љиљана, васпитач, ПУ „Врачар“ Београд
РеализаториПарезановић Нада, педагог, ПУ „Врачар“ Београд; Драгутиновић Љиљана, васпитач, ПУ „Врачар“ Београд
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у истраживању сопствене праксе и трагање за оптималним решењима у подизању квалитета рада у домену процеса планирања.
Специфични циљевиУпознавање учесника са постигнућима на овој теми као и са примерима добре праксе. Освешћивање значаја тимског рада и сарадње у процесу планирања и рада уопште. Подстицање на истраживање сопствене праксе, освешћивање кључних тачака у процесу планирања, увиђање јаких и слабих страна. Подстицање васпитача, учесника семинара да увиђају значај средине за учење као једног од важних сегмената у раду. Помоћ у практичној реализацији процеса датог у Основама програма: посматрање – праћење – реализација- евалуација. Развијање вештина и способности у домену индивидуалног праћења дечјег развоја и напредовања као полазишта за планирање. Документовање васпитно образовног рада.
Теме програмаТимски рад; Циљеви и задаци; Средина за учење; Посматрање у функцији планирања; Белешке о деци; Консултовање с децом; Израда оквирног и дневног плана - интегрисан приступ; Могући начини индивидуалног праћења деце; Развијање програма; Документовање ВОР-а
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (22 бода)
ЕлектронскиНе
Цена90 000 динара за групу од 30 учесника.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61