logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

505 Увежбавање деце предшколског узраста у припреми за усвајање читања Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаВисока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Змај Јовина 29, Сремска МИтровица
Особа за контактСлађана Миленковић, sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs, 022/621-552, 069/177-7001
Ауторидр Мирјана Николић, професор струковних студија психолошке групе предмета, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска Митровица; др Слађана Миленковић, професор струковних студија за област књижевности за децу и методике развоја говора, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска Митровица
Реализаторидр Мирјана Николић, професор струковних студија психолошке групе предмета, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска Митровица; др Слађана Миленковић, професор струковних студија за област књижевности за децу и методике развоја говора, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска Митровица; др Гордана Мијаиловић, професор струковних студија педагошке групе предмета, Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре, Сирмијум, Сремска Митровица; мр Вероника-Катрина Митровић, психолог, Здравствени центар „Др Миленко Марин”, Лозница; Гордана Марковић-Сакић, психолог, ОШ „Анта Богићевић”, Лозница Гордана Кесеровић, психолог, Гимназија „Вук Караџић”, Лозница
Општи циљевиУнапређивање припремног предшколског програма у припреми за усвајање писмености деце предшколског узраста.
Специфични циљевиОсвешћивање васпитача и стручних сарадника у вези са значајем подстицања развоја фонемске и синтаксичке свести за процес усвајања писмености. Обука васпитача и стручних сарадника за овладавање системом вежби за подстицање развоја свести о фонемима и синтакси. Оснаживање васпитача и стручних сарадника за спровођење припремног предшколског програма. Побољшање компетенција васпитача и стручних сарадника за припрему деце предшколског узраста за усвајање писмености.
Теме програмаФонемска свест; Синтаксичка свест
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена125 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61