logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

506 Бити хуман је лако, када знаш како – промоција хуманих вредности Компетенцијa: K2
Приоритети: 7
ИнституцијаЦрвени крст Србије, Симина 19, Београд
Особа за контактБиљана Цветковић, bilja@redcross.org.rs, 011/ 3032-125 лок. 117, 062/880-1521
АуториЛидија Риц-Рихтер, психолог школе, ОШ „Душан Радовић“, Нови Сад, волонтер-сарадник Црвеног крста Војводине
РеализаториГордана Јововић, социјални радник, ПУ "Полетарац", Рума; Софија Станојчић, психолог, супервизор програма Промоција хуманих вредности, Црвени крст Војводине, Нови Сад; Сандра Рашковић, мр психологије, Служба за здравствену заштиту деце у Развојном саветовалишту, Дом здравља - Нови Сад; Биљана Цветковић, стручни сарадник за програме за подмладак и омладину, Црвени крст Србије, Београд; Снежана Петровић, сам. стручни сарадник, Црвени крст Шабац; Маја Раич, асистент на програмима Црвени крст Србије, Београд
Општи циљевиДопринос васпитном раду у предшколским установама у превенцији дискриминације, сузбијању негативног и насилничког понашања подстицањем самопоуздања и самопоштовања код деце и унапредити комуникацију и сарадњу између деце, васпитача и родитеља.
Специфични циљевиУнапређивање комуникацијских вештина и мотивисање васпитача за њихову примену. Учење модела конструктивног приступа решавању проблемских ситуација. Оспособљавање васпитача да препознају и подрже индивидуалне особености сваког детета. Овладавање знањима о важности раног развоја и учења позитивних стилова понашања, толеранције, сарадње, мира и ненасилне комуникације. Оснаживање компетенција васпитача и родитеља да заједнички као узори код деце предшколског и раног школског узраста, учествују посредно и непосредно кроз програм у развијању и неговању самопоштовања, хуманих поступака, поштовању разлика и тако смањују агресивност, насиље и нетолеранцију међу децом и њиховој околини.
Теме програма„Путовање“ ка хуманости; Како спровести лекције за децу о толеранцији и pазличитости; Толеранција – прихватање различитости; Културални идентитет; Мултикултурализам; Култура лепог понашања; Бити добар пример (најтежи задатак); Ненасилно решавање конфликата; Шта све утиче на развој емоција; Ситуације у којима се јављају конфликти; Дискриминација и стигматизација; Недискриминација; Бити хуман је лако када знаш како; Препоруке водитељима радионица за децу; Мали саветник за родитеље
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за 30 учесника износи 125 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61