logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

507 Вербална асоцијација у функцији развоја предшколског детета Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача, Светосавска 57, Кикинда
Особа за контактМирослава Којић, vsov@businter.net, 0230/22-789, 062/213-339
Ауторидр Тамара Грујић, директор Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; др Загорка Марков, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; мр Мирослава Којић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; мр Виолета Петковић, самостална стручна сарадница, Педагошки завод Војводине, Нови Сад
Реализаторидр Тамара Грујић, директор Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; др Загорка Марков, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; мр Мирослава Којић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; мр Виолета Петковић, самостална стручна сарадница, Педагошки завод Војводине, Нови Сад
Општи циљевиОппшти циљ програма је оспособљавање васпитача да путем вербалних асоцијација мотивишу децу на креативно мишљење, закључивање и богаћење речника.
Специфични циљевиУказивање на различите могућности коришћења вербалних асоцијација које, између осталог, утичу на целокупан развој деце предшколског узраста: грубу и ситну моторику, перцепцију, памћење, мишљење, говор и социо-емоционални статус детета. Оспособљавање васпитача за вођење трансформативног дијалога који подстиче више нивое мишљења код деце. Стицање вештина васпитача за активно слушање и модерирање процеса логичког закључивања и повезивања, слушања циљаних речи, памћења низа и редоследа догађаја, подстицања маште и пажње код деце предшколског узраста. Упућивање на значај тимских активности и давања подршке за колективне продукате дечијег стваралаштва.
Теме програмаПрви ступањ - фаза припреме (рецептивни говор, пажња, радна меморија); Други ступањ – одлука о укључивању у тим и планирања; Трећа ступањ – фаза сублимације и конкретизације претходних тема уз креативно решавање задатака
Циљна групаваспитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена75 000 динара за групу од 30 учесника
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61