logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

508 Компетенције васпитача за развој еколошке свести и рационално коришћење енергетских потенцијала Компетенцијa: K2
Приоритети: 5
ИнституцијаУдружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, Нови Сад
Особа за контактРадмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 021/633-8749, 064/642-2642
Ауторидр Анђелка Булатовић, професор Високе школе за образовање васпитача у Новом Саду
Реализаторидр Анђелка Булатовић, професор Високе школе за образовање васпитача у Новом Саду; др Власта Сучевић, професор Високе школе за образовање васпитача у Крушевцу; Отилиа Велишек – Брашко МА, асистент Високе школе за образовање васпитача у Новом Саду
Општи циљевиПрофесионално оснаживање запослених у предшколским установама и пружање додатне подршке у раду на развоју еколошког образовања и повећању еколошке свести и свести о рационалном коришћењу енергије, као и важности обновљивих извора енергије у земљи.
Специфични циљевиПрограм еколошког образовања намењен едукацији васпитача треба да оствари следеће циљеве: 1) да пружи релевантна еколошка знања, особито знања о обновљивим и необновљивим изворима енергије и енергетској ефикасности; 2) да развија свест васпитача и деце о значају рационалне потрошње енергије и значаја који то има за одрживи развој целог региона; 3) подизање свести о могућностима и користи које имамо од шире употребе обновљивих извора енергије и постизања веће енергетске ефикасности; 4)подстицање посвећености васпитача промовисању обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности; 5) унапређује образовање о околини и одрживом развоју; 6) достизање вишег нивоа педагошких вештина и компетенција васпитача.
Теме програмаКомпетенције васпитача; Екологија и развој еколошке свести; Значај природних ресурса и еколошка криза; Обновљиви и необновљиви извори енергије; Енергетска ефикасност; Рационално коришћење енергетских потенциијала
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена40 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61