logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

509 Лутка у јаслицама Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ''Радосно детињство'' Нови Сад, Павла Симића 9, Нови Сад
Особа за контактMarina Koprivica, manja.koprivica@gmail.com, 021/47-40-130, 063/560-294
АуториСтојана Зечевић, стручни сарадник-педагог, ПУ „Радосно детињство” Нови Сад; Милица Станков, стручни сарадник-психолог, ПУ „Радосно детињство” Нови Сад
РеализаториСтојана Зечевић, стручни сарадник-педагог, ПУ „Радосно детињство” Нови Сад; Милица Станков, стручни сарадник-психолог, ПУ „Радосно детињство” Нови Сад
Општи циљевиУпознати медицинске сестре са различитим могућностима коришћења лутке као дидактичког средства у циљу остваривања Програма неге и васпитања деце у јаслицама.
Специфични циљевиОснаживање медицинске сестре за употребу лутке, лутка игре и драматизације у остваривању Програма неге и васпитања деце узраста до три године. Подстицати креативност у изради лутке и оснаживање медицинске сестре да сама израђује лутке за потребе сопствене праксе.
Теме програмаУпознавање са учесницима и њиховим очекивањима од семинара; Лутка кроз историју; Значај лутке за дете предшколског узраста; Психолошки аспекти дечје игре; Добра играчка - критеријуми; Могућности примене лутке у јаслицама; Примери добре праксе - лутке које су израдиле медицинске сестре уз консултације са стручним сарадницима и примена истих у свакодневном раду; Принципи луткарства и сценског израза; Практична обука учесника за примену лутке у раду са децом; Драматизација текстова за децу; Импровизоване и планиране драматизације у раду са децом; Идеје за израду лутке; Супервизијски блок након 3 месеца имплементације програма; Примена лутке у свакодневном раду медицинске сестре
Циљна групамедицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника25
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена70 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61