logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

51 Одељењски старешина/васпитач у дому као посредник у конфликтима ученика Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење за подршку васпитању и образовању „ОДСТАР“, Ђуре Јакшића 19, Шабац
Особа за контактБожидар Топаловић, topalovicbozidar@sbb.rs, 015/341-578, 065/201-1646
Ауторимр Божидар Топаловић, педагог у пензији, заступник Удружења за подршку васпитању и образовању, Шабац; Катарина Јовановић, дипл. психолог и породични саветник, Центар за социјални рад „Шабац“ у Шапцу; Биљана Ерцеговчевић, дипл. школски психолог - педагог и гешталт психотерапеут, Медицинска школа „Др Андра Јовановић“, Шабац
Реализаторимр Божидар Топаловић, педагог у пензији, заступник Удружења за подршку васпитању и образовању, Шабац; Катарина Јовановић, дипл. психолог и породични саветник, Центар за социјални рад Шабац
Општи циљевиОспособљавање одељењског старешине/васпитача за успешно обављање функције одељењског старешине у делу његовог васпитног рада са ученицима.
Специфични циљевиСтварање реалних услова за појачан утицај одељењских старешина на ученике у области превенције и решавања конфликата у школи. Превентивно деловање одељењских старешина кроз оснаживање ученика за прихватање ненасилних модела комуникације и за њихово ангажовање (самостално или уз помоћ наставника) на посредовању (медијацији), као начину конструктивног решавања конфликтних ситуација.
Теме програмаКонфликти у мојој школи; Како реагујемо на конфликте у школи и како их решавамо; Посредовање – процес медијације као оптималан начин конструктивног решавања конфликата; Реалне конфликтне ситуације – анализа „Зоне конфликата за конкретну семинарску групу“ и групни рад на решавању репрезентативних примера учесника; Шта после семинара - „Упутство одељењским старешинама за рад са ученицима“
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена55 000 динара и путни трошкови за ауто-реализаторски тим, као и обезбеђен смештај уколико постоји значајна удаљеност до места одржавања семинара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61