logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

510 Мала ликовна трилогија Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ "Бошко Буха" Палилула, Прерадовићева 2а, Београд, Палилула
Особа за контактМирјана Димитријевић, vrtic.1@open.telekom.rs, 011/344-4584, 060/344-4584
АуториМирјана Димитријевић, сарадник ликовне културе у ПУ „Бошко Буха“ Палилула, Београд
РеализаториМирјана Димитријевић, сарадник ликовне културе у ПУ „Бошко Буха“ Палилула, Београд; Биљана Манојловић, васпитач у ПУ „Бошко Буха“ Палилула, Београд
Општи циљевиПодстицање креативног у дечијем ликовном изразу. Истраживање и исказивање новог приступа у процесу едукације као и проширивање и продубљивање ликовних проблема.
Специфични циљевиКроз монументалне уметничке дисциплине подучавати васпитаче усмерене ка сензибилизацији високо постављеног задатка, бело-белих односа у сликарству. Стварање услова за квалитетно уочавање колоростичких односа, уочавање детаљ-целина, вели-ко-мало, аналитичко-синтетичко на одређеној форми. Упознавање са феноменом простора и посебно успостављеним дидактичким средствима када је скулптурална форма у питању. Приближити васпитачима одређену ликовну проблематику и указати на њену комплексност и изузетан значај и анимирати их да је разрешавају кроз интерактивне садржаје у раду са децом, уз сталну осетљивост за препознавање шта дете при том емитује.
Теме програмаКритичка анализа постојећег стања ликовне области у предшколству; Важност кретања и методичке разраде кроз минималистички постављен задатак у сегменту трилогије, бело-бело позориште; Процесуална градња сликарске мисли; Простор као феномен, простор кроз време; Ликовне мапе; Супервизијски дан; Индивидуална презентација реализованог програма сваког учесника
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена је 3 500 динара по учеснику групе.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61