logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

513 Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПредшколска установа "Наша радост", Антона Ашкерца 3, Суботица
Особа за контактДијана Копуновић, nasaradost@open.telekom.rs, 024/646-424, 065/964-6477
Ауторимр Дијана Копуновић Торма, психолог и психотерапеут; Ференц Торма, тренер за рад са децом у изради народних рукотворина, примењени уметник
Реализаторимр Дијана Копуновић Торма, психолог и психотерапеут; Ференц Торма, тренер за рад са децом у изради народних рукотворина, примењени уметник
Општи циљевиСтицање знања и вештина за подстицање целокупног дечјег развоја применом специфичних техника рада са природним материјалима (вуна, дрво, глина...) кроз индивидуализацију рада на различитим нивоима.
Специфични циљевиОвладавање разним техникама обраде и обликовања природних материјала усмерених на подстицање дечјег физичког, когнитивног, емоционалног и социјалног развоја. Утврђивање зоне наредног развоја и осмишљавање креативних активности обликовања природних материјала који ће допринети напредовању деце. Освешћивање значаја организовања израде ручног рада са природним материјалима са децом предшколског узраста као стваралачког процеса који подстиче интелектуални развој и усађује детету осећај постигнућа. Упознавање са карактеристикама појединих природних материјала и начинима и могућностима њиховог коришћења с једне стране у функцији подстицања креативности даровите деце а са друге активирања деце са сметњама у развоју и њихово укључивање у рад групе.
Теме програмаОбликовање и обрада природних материјала као технике којима се подстиче развој деце - специфичности и предности у раду са децом предшколског узраста; Упознавање са карактеристикама и пореклом појединих природних материјала којима се кроз обликовање и обраду подстиче развој дечјих способности (логичко - математичке, графомоторичке, спацијалне, естетске...); Упознавање и примена различитих техника обликовања и обраде природних материјала усмерених на подстицање развоја способности деце и повезивање са карактеристикама њиховог развоја; Начини и поступци утврђивања наредне зоне развоја код деце и осмишљавање конкретних активности које ће подстаћи њихов развој у том правцу- примери из праксе учесника
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу износи нето 40 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61