logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

514 Предшколска математика - решавање проблема Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаСАВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ, Горичка бб, Смедерево
Особа за контактСлободанка Радосављевић, vaspitacisrbije@gmail.com, 026/461-1545, 064/160-8395
АуториВера Батановић Лаловић, педагог, уредник у издавачкој кући „СИЛ Books“; Гордана Младеновић, педагог, ПУ Савски венац; Ирина Дамњановић, наставник биологије, ОШ „Креативно перо“
РеализаториВера Батановић Лаловић, педагог, уредник у издавачкој кући „СИЛ Books“; Гордана Младеновић, педагог, ПУ Савски венац
Општи циљевиПодстицање логичко - математичког мишљења, развој когнитивних способности деце предшколског узраста. Подстицање развоја интелектуалне самосталност у процесу сазнаванња света око себе, развијање разноврсних начина деловања и сређивања искуства.
Специфични циљевиВаспитачи овладавају стратегијама и поступцима вођења деце у процес решавања проблема. Коришћење свакодневних животних ситуација у којима деца могу да решавају различите проблеме; богаћење искуства кроз стварање нових проблемских ситуација. Стварање окружења у коме сва деца слободно износе своје мишљење, поштују туђе мишљења, могу да аргументују; стварање ситуација где је могуће више тачних решења. Усвајање знања и вештина како децу водити, корак по корак, у процес решавања проблема. Превођење искустава деце, стечених у практичним активностима, на симболички план, односно на задатке у радним листићима. Развијање вештине говора као основног средства за представљање мишљења.
Теме програмаЗашто је важна математика и зашто је тешка? Математичке способности традиционале и савремене; Мишљење и решавање проблема; Стварање атмосфере за критичко мишљење; Прављење проблем ситуација
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20-25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 500 РСД по учеснику. Напомена: Семинар је бесплатан за установе ( преко 300 деце) које користе радни лист „Школа за предшколце - математика".
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61