logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

516 Пројекти у предшколској установи Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ "Др Сима Милошевић", Капетана Радича Петровића 26, Земун, Београд
Особа за контактГордана Ђорђевић, gordanadj@pudrsimamilosevic.edu.rs, 011/260-6662, 064/343-2784
АуториГордана Ђорђевић, стручни сарадник - педагог, Предшколска установа „Др Сима Милошевић” у Земуну; Јелена Крсмановић, стручни сарадник - педагог, Предшколска установа „Др Сима Милошевић” у Земуну
РеализаториГордана Ђорђевић, стручни сарадник - педагог, Предшколска установа „Др Сима Милошевић” у Земуну; Јелена Крсмановић, стручни сарадник - педагог, Предшколска установа „Др Сима Милошевић” у Земуну
Општи циљевиОспособљавање за развијање пројеката на нивоу васпитне групе. Унапређење вештина развијања и презентовања пројеката тимова и радних група. Оспособљавање за активно укључивање у процес развојног планирања као системске подршке у развијању квалитета.
Специфични циљевиУпознавање са процесом и принципима пројектног приступа у раду са децом. Разумевање корака у развијању пројеката, почев од посматрања и косултовања са децом у функцији програмирања, преко повезивања са породицом и локалном заједницом до посебне организације средине за учење. Разумевање сврхе и могућих начина документовања и евалуације као подршке рефлексији и даљем развијању пројеката. Упознавање са могућностима развијања пројеката на нивоу тимова вртића или радних група - избор теме, организација, праћење, документовање, евалуација и презентовање пројекта. Разумевање развојног планирања као система специфичних пројеката који доприносе квалитету вртића и установе и разумевање сопствене улоге и улоге тимова у овом процесу.
Теме програмаПројектни приступ у раду са децом; Развијање пројеката на нивоу тимова и радних група; Израда презентација пројеката и излагање; Развојно планирање као системски приступ у развијању квалитета - путем пројеката; Евалуација праксе засноване на смерницама са семинара
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (21 бод)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена износи 3 000 по учеснику, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61