logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

518 Стручно усавршавање по мери сваког васпитача Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18, Београд
Особа за контактЈадранка Спасић, spasicjadranka@yahoo.com, 011/263-3140, 060/332-0241
АуториЈованка Богданов; Љиљана Маролт
РеализаториЈованка Богданов; Љиљана Маролт
Општи циљевиОвладавање основним идејама и вештинама развијања индивидуализованог приступа у домену планирања стручног усавршавања и напредовања.
Специфични циљевиОспособљавање васпитача да препознају јаке и слабе стране у домену личних професионалних компетенција. Планирање, заједничко креирање и развијање стручног усавршавања у циљу личног професионалног развоја. Развијање индивидуализованог приступа у планирању и реализацији стр.усавршавања на нивоу Установе ( „од свега по мало, за сваког по нешто“). Јачање компетенција васпитача у домену самовредновања властитог професионалног развоја и спољашњег вредновања стручног усавршавања, са фокусом на евидентирање и документовање.
Теме програмаУчење одраслих - савремени теоријски приступи; Анализа досадашње праксе стручног усавршавања - из перспективе појединца; Новине у законодавној регулативи - Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању; Лични портфолио професионалног развоја. Самовредновање и вредновање професионалног развоја запослених; Значај евидентирања и документовања; Портфолио личног професионалног развоја - функција и могући садржаји; Процес планирања и реализације стручног усавршавања по мери сваког васпитача; Заједница учења - теоријски концепт и начини развијања
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 30 учесника је 120 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61