logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

52 Одељењски старешина/васпитач у дому као промотер партиципативних права ученика Компетенцијa: K3
Приоритети: 9
ИнституцијаУдружење за подршку васпитању и образовању „ОДСТАР“, Ђуре Јакшића 19, Шабац
Особа за контактБожидар Топаловић, topalovicbozidar@sbb.rs, 015/341-578, 065/201-1646
Ауторимр Божидар Топаловић, педагог у пензији, заступник Удружења за подршку васпитању и образовању, Шабац; Биљана Ерцеговчевић, дипл. школски психолог - педагог и гешталт психотерапеут, Медицинска школа „Др Андра Јовановић“, Шабац; Катарина Јовановић, дипл. психолог и породични саветник, Центар за социјални рад „Шабац“, у Шапцу
Реализаторимр Божидар Топаловић, педагог у пензији, заступник Удружења за подршку васпитању и образовању, Шабац; Биљана Ерцеговчевић, дипл. школски психолог - педагог и гешталт психотерапеут, Медицинска школа „Др Андра Јовановић“, Шабац
Општи циљевиОспособљавање наставника/васпитача за успешно обављање васпитне функције кроз оснаживање ученика за остваривање њихових партиципативних права.
Специфични циљевиОспособљавање наставника да у раду са ученицима на нивоу одељења спроводе демократске поступке и процедуре усмерене на оптимално остваривање њихових партиципативних права, уз формирање свести о повезаности права и одговорности на индивидуалном и групном плану. Стварање услова да мерило успешности рада Ученичког парламента буде функционисање одељењских заједница и оспособљеност ученика у њима да, у складу са одговорностима које имају, остварују сва своја права уз сталну и активну подршку одељењских старешина/васпитача и свих запослених у школи/дому ученика. Формирање свести о значају информисања када је реч о остваривању права и оспособљавање за остваривање права на информисање.
Теме програмаКако процењујемо стање дечијих права у средини у којој радимо и који су фактори довели до таквог стања; Одреднице партиципације и партиципативних права и задатак: „Утврђивање разлика између различитих нивоа партиципацијеˮ; Како процењујемо стање дечијих права у средини у којој радимо и који су фактори довели до таквог стања; Одреднице партиципације и партиципативних права и задатак: Утврђивање разлика између различитих нивоа партиципације; Значај информисања за остваривање права, информације од јавног значаја - како доћи до њих и задатак: „Буди повереник за информације од јавног значајаˮ; Ученички парламент као најважнији облик организовања ученика у области остваривања њихових права у школи; Од чега да пођемо да би се боље разумели и више помогли ученицима у остваривању њихових права – проверимо слику о себи; Како помоћи ученицима да буду организованији и успешнији у свим облицима њиховог учешћа у животу школе; Демонстрација и вежбање решавања актуелних проблема везаних за учешће ученика у школском животу које су одабрали учесници семинара; Шта после семинара - „Упутство одељењским старешинама за рад са ученицима“
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена55 000 динара и путни трошкови за ауто-реализаторски тим, као и обезбеђен смештај уколико постоји значајна удаљеност до места одржавања семинара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61