logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

520 Утицај усмерених активности на учење и мотивацију деце предшколског узраста Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача, Светосавска 57, Кикинда
Особа за контактМирослава Којић, vsov@businter.net, 0230/22-789, 062/213-339
Ауторидр Тамара Грујић, директор Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; мр Мирослава Којић, професор Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда; др Загорка Марков, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда; мр Виолета Петковић, самостална стручна сарадница, Педагошки завод Војводине, Нови Сад
Реализаторидр Тамара Грујић, директор Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; мр Мирослава Којић, професор Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда; др Загорка Марков, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда; мр Виолета Петковић, самостална стручна сарадница, Педагошки завод Војводине, Нови Сад
Општи циљевиОспособљавање васпитача за примену савремених методичких приступа кроз кооперативне активности: асоцијативне подстицаје, конкретизацију идеја, анализу постигнућа и значајне мотивиционе процесе за размишљање и учење.
Специфични циљевиРазвијање савременог методичког приступа кроз примену подстицајног социјалног окружења за сву децу. Мотивисање васпитача за тимске активности, подстицање толеранције и креирање услова за примену вршњачке подршке. Подстицање васпитача за примену програма са неурофизиолошког аспекта развоја централног нервног система тј.синапси и неуронске мреже код деце. Усвајање и примена трансформативног дијалога у којем васпитачи препознају интересовања деце уз подстицање вишег нивоа мишљења код деце и примена холистичке методе учења у усмереним активностима.
Теме програмаРеализација усмерених активности у вртићу; Kомуникације
Циљна групаваспитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (15 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 75 000 динара на групу од 30 учесника.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61