logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

521 Учење у окружењу вртића Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Ћирила и Методија 29, Пирот
Особа за контактДанијела Видановић, vsspirot@gmail.com, 010/345-237, 064/649-4628
Ауторипроф. др. Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу
Реализаторипроф. др. Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу; доц. др Слађана Анђелковић, ванредни професор Географског факултета у Београду; др Данијела Видановић, професор Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту; Марина Милановић, координатор програма, сарадник на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Пироту
Општи циљевиИновирање рада у вртићу путем савремених стратегија учења и поучавања. Развој интегрисаног учења, примена искуственог и кооперативног учења у окружењу вртића. Отварање вртића према окружењу; учење у различитим природним и друштвеним амбијентима.
Специфични циљевиПрипремање васпитача за планирање, реализацију и евалуацију васпитно – образовних активности у различитим аутентичним окружењима. Проширивање методичких знања везаних за интегрисано учење на терену; интеграција различитих подручја знања у заједничке теме. Примена искуственог, партиципативног и кооперативног учења у амбијентима ван вртића.
Теме програмаУчење у аутентичним амбијентима; Планирање и реализација активности ван вртића (избор теме, избор амбијента, планирање времена, метода у складу са карактеристикама средине; Стратегије учења и поучавања; Искуствено и кооперативно учење на терену; Пројекти - могућност за самостални рад деце и активну партципацију у процесу сазнавања; Специфичности евалуације васпитно - образовних активности ван простора вртића: добити за децу, васпитаче и саму установу
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена семинара је 45 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61