logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

522 Мaло ја, мало ти - сарадничка брига о деци Компетенцијa: K3
Приоритети: 9
ИнституцијаПредшколска установа „Полетарац“, Владимира Хурбана 13, Стара Пазова
Особа за контактЈелена Дајовић, poletarac.pazova@gmail.com, 022/310-565, 062/565-144
АуториЈелена Дајовић, координатор програма, Предшколска установа „Полетарац”, Стара Пазова; Весна Аргакијев, педагог, едукатор за професионалце ЦПСУ, Београд (Центар за породични смештај и усвојење Београд)
РеализаториЈелена Дајовић, координатор програма, Предшколска установа „Полетарац“, Стара Пазова; Весна Аргакијев, педагог, едукатор за професионалце ЦПСУ, Београд (Центар за породични смештај и усвојење Београд)
Општи циљевиПромовисање и унапређење сарадње (тимског рада) родитеља и васпитача у циљу постизања оптималног развоја детета.
Специфични циљевиРазумевање позиције родитеља, породице као најутицајнијег васпитача детета. Препознавање фактора пресудних за сарадничку бригу (тимски рад) стручњака и родитеља о детету. Разумевање важности тимског рада, стицање знања о вештинама тимског рада. Оспособљеност за идентификацију начина којима се може изградити модел сарадничке бриге о детету.
Теме програмаПридруживање групи, представљање програма, снимање стања на тему ставова стручњака о сарадњи са родитељима; Улога родитеља, породице у развоју детета; Околности и ситуације које отежавају породици задовољавање потреба детета; Комплементарне улоге породице и установе; Тимски рад као предуслов сарадничке бриге; Изградња модела сарадничке бриге
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена30 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61