logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

523 Мeтодичке компетенције и вештине васпитача за инклузивно образовање Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача, Петра Драпшина 8, Нови Сад 21000
Особа за контактСветлана Лазић, vsovinfo@gmail.com, 021/451-683, 063/491-970
Ауторидр Анђелка Булатовић, професор Високе школе за образовање васпитача у Новом Саду
Реализаторидоц. др Власта Сучевић, професор Високе школе за образовање васпитача у Крушевцу; доц. др Мара Керић, наставник за физичко образовање на факултету за спорт и туризам „Тимс“ у Новом Саду; др Анђелка Булатовић, професор Високе школе за образовање васпитача у Новом Саду
Општи циљевиПрофесионално оснаживање запослених у предшколској установи и пружање додатне подршке у раду на инклузивном програму како би се деци са специфичним потребама обезбедио равноправан приступ курикулуму.
Специфични циљевиПрограм инклузивног образовања намењен едукацији васпитача треба да оствари следеће циљеве: 1) да развије вештине за израду индивидуалног плана подршке; 2) да развије вештине за прилагођавање садржаја васпитно-образовног рада индивидуалним потребама деце; 3) побољшање професионалне (методичке) компетенције за рад са децом са сметњама у развоју; 4) оснаживање васпитача за нову улогу у инклузивном окружењу стицањем знања и вештина потребних за рад са децом са сметњама у развоју; 5) повећање компетенција васпитача за препознавање потреба деце са сметњама и стварање нове образовне стратегије у групи; 6) повећање компетенције за креирање активности усмерене на стандарде, уз уважавање стилова учења деце и израду развојних и диференцираних задатака.
Теме програмаКомпетенције васпитача за инклузивно образовање; Одређење и значај инклузивног образовања; Нова терминологија; Модели добре инклузивне праксе у Европи; Предшколски програм – иновирање и осавремењивање; Израда индивидуалног плана; Схватање образовања деце са сметњама у развоју; Изградња партнерства предшколске установе и породице у инклузивном приступу
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена40 000 РСД
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61