logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

525 Васпитно-образовна пракса индивидуализованог учења и учења деце у малим групама Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Др Сима Милошевић”, Капетана Радича Петровића 26, Земун, Београд
Особа за контактГордана Ђорђевић, gordanadj@pudrsimamilosevic.edu.rs, 011/260-6662, 064/343-2784
АуториМирјана Марковић, педагог - спољни сарадник ПУ „Др Сима Милошевић”, Земун; Татјана Ристивојевић, педагог-стручни сарадник ПУ „Др Сима Милошевић”, Земун
РеализаториМирјана Марковић, педагог - спољни сарадник ПУ „Др Сима Милошевић”, Земун; Татјана Ристивојевић, педагог-стручни сарадник ПУ „Др Сима Милошевић”, Земун; Јелена Михајловић, васпитач, помоћник директора ПУ "Др Сима Милошевић", Земун; Ана Вујатовић, струковни васпитач, руководилац вртића "Петар Пан", Земун
Општи циљевиРазвијање програма на основу узрасне и индивидуалне примерености код детета на раном узрасту. Унапређење квалитета рада у васпитној групи, усклађивањем актуалних развојних потенцијала детета, средине за учење и начина подучавања васпитача.
Специфични циљевиБогаћење –структуирање средине као услов бољег учења детета. Посматрање понашања детета-деце као предуслова за индивидуализовано учење и учење у малим групама. Стварање услова за индивидуализовано учење и учење у малим групама. Подстицање интеракције дете-дете, дете-васпитач и дете-одрасли као подстицаја за квалитетније учење. Подстицање квалитетније сарадње са родитељима у циљу бољег целокупног развоја детета.
Теме програмаИстраживање аспеката раног развоја; Посматрање понашања детета; Средина за учење; Програмирање - индивидуализација и мале групе; Сарадња са породицом и локалном заједницом
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2.500 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61