logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

527 Вртић као база емоционалне сигурности – јачање капацитета за социоемоционални развој детета Компетенцијa: K3
Приоритети: 9
ИнституцијаДечија установа "Дечија радост", Змај Јовина 61, Ириг
Особа за контактОлгица Стојић, obdanisteirig@open.telekom.rs, 022/461-322, 069/461-3226
АуториИвана Михић, доцент, Филозофски факултет, Нови Сад, Одсек за психологију; Олгица Стојић, стручни сарадник - психолог, ДУ „Дечија радост”, Ириг
РеализаториДејана Великић, стручни сарадник у настави, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица; Марија Станојевић, водитељ случаја, Центар за социјални рад Општине Владимирци; Саманта Оковацки, дипломирани психолог - мастер; Наташа Лукић, стручни сарадник - психолог, ПУ „Детињство”, Жабаљ; Неда Аврамов Ђилас, стручни сарадник - психолог, ПУ „Бошко Буха”, Инђија
Општи циљевиРазвијање модела адаптације деце у вртићу заснованог на теорији афективне везаности. Развијање модела функционисања вртића као емоционалне сигурне базе за развој детета и породице. Јачање професионалних компетенција васпитног особља.
Специфични циљевиУпознавање учесника са практичном применом теорије афективне везаности у периоду адаптације деце на јаслице и вртић. Упознавање учесника са сигурним и несигурним обрасцима афективне везаности и чиниоцима сигурности и вулнерабилности деце у контексту адаптације. Упознавање учесника са улогом васпитача у процесу формирања сигурне емотивне везе са дететом и ефектима сопственог унутрашњег радног модела на начин бриге о детету. Сазнавање о могућностима да вртић као институција постане емоционална сигурна база за дете и породицу. Подучавање о тимском укључивању свих актера у вртићу у пружању подршке детету и породици. Развијање потребних вештина код учесника које ће им омогућити да предвиде ток адапатције за поједину децу.
Теме програмаПојам афективне везаности; Појам несигурне афективне везаности; Однос дете - васпитач као потенцијална сигурна база; Вртић као сигурна база
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 учесника је 75 000 дин., плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61