logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

528 Говор деце раног узраста Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18, Београд
Особа за контактРадмила Ивановић, decabgd@eunet.rs, 011/252-3320, 064/356-7926
АуториРадмила Ивановић, педагог у пензији, просветни саветник
РеализаториРадмила Ивановић, педагог у пензији, просветни саветник; Татјана Матијаш, педагог, професор грађанског васпитања у Саобраћајној средњој техничкој школи и Земуну
Општи циљевиПодршка стручном оспособљавању медицинских сестра за континуирани рад на унапређивању говорног развоја у оквиру целовитог психофизичког развоја детета.
Специфични циљевиСтицање методичких способности и вештина за унапређивање говорног развоја деце; проширивање сазнања о говорним понашањима деце раног узраста: невербални говор / говор осећања, говор радњи, гестовни говор../ појава симболичке функције и вербалног говора; праћење и процењивање говорних постигнућа деце; развијање програма који је примерен контексту /јединство неге и васпитног рада, узраст детета, постигнућа детета, социјално окружење/ -праћење и евалуација деце, програма и свог рада; родитељи-учесници у животу васпитне групе и установе.
Теме програмаДечје потребе; Невербална комуникација: афективна и практично-ситуациона комуникација; Узрасне одлике говора деце јасленог узраста; Употреба говора на раном узрасту; Како унапређивати говорни развој деце: средина за учење, улога одраслог, методички поступци; Како процењивати говорна постигнућа деце у циљу прилагођавања програма потребама деце; Обележја дечје игре; Развојни значај симболичке игре и могућности подршке; Говорно-игровна понашања на раном узрасту и начини култивисања; Медициннске сестре, деца и родитељи у зајдничким активностима; Размена о практичној примени програма
Циљна групамедицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (18 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена зависи од броја учесника; по особи је 3 900 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61