logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

53 Партиципација младих - акција и реакција Компетенцијa: K3
Приоритети: 9
ИнституцијаПолитехничка школа, Косовска 8, Крагујевац
Особа за контактКатарина Вељковић, direktor@politehnicka.kg.edu.rs, 034/347-214, 064/260-8982
АуториВељковић Катарина, наставник математике и информатике, Политехничка школа Крагујевац; Савић Снежана, наставник филозофије и логике, Политехничка школа Крагујевац
РеализаториВељковић Катарина, наставник математике и информатике, Политехничка школа Крагујевац; Савић Снежана, наставник филозофије и логике, Политехничка школа Крагујевац
Општи циљевиУпознавање наставника са начинима укључивања ученика у наставне и ваннаставне активности које доприносе њиховом директном учешћу у животу школе стицањем комуникацијских и других вештина неопходних за активно укључивање у токове савременог друштва.
Специфични циљевиУпознавање наставника са добитима активног укључивања младих у наставним и ваннаставним активностима. Упознавање наставника са методама за оснаживање ученика за припрему и реализацију акција младих. Упознавање наставника са креирањем форума за младе, као моделом активног ангажовања младих на нивоу школе. Упознавање наставника са начинима формирања клубова за учење и корацима у спровођењу вршњачке едукације у циљу повећања партиципације младих. Упознавање наставника са примерима добре праксе у реализацији акција и форума младих.
Теме програмаУпознавање наставника са потребом активне партиципације младих у наставним и ваннаставним активностима; Методе за оснаживање ученика за припрему и реализацију акција младих; Начини спровођења вршњачке едукације; Креирање и начини реализације форума за младе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена по групи је 75 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61