logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

531 Дете са развојним ризиком у предшколској установи Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за добровољни рад и помоћ деци "ДУГА", Заплањска 79, Београд
Особа за контактТатјана Симовић, centarduga@ptt.yu, 064/141-3737, 063/621-407
Ауторидр сци мед. Татјана Симовић, специјалиста социјалне медицине, Завод за јавно здравље Крушевац; др сци мед. Радмила Марушић, неуропедијатар, Центар за добровољни рад и помоћ деци „Дуга”
Реализаторидр сци мед. Татјана Симовић, специјалиста социјалне медицине, Завод за јавно здравље Крушевац; др сци. мед. Радмила Марушић, неуропедијатар, Центар за добровољни рад и помоћ деци „Дуга” др сци мед. Весна Сузовић, дефектолог, Диспанзер за ментално здравље Дома здравља Земун - Саветовалиште за децу и омладину; проф. др сци мед. Слободанка Гашић-Павишић, редовни професор, Универзитет Сингидунум
Општи циљевиРазвијање компетенција васпитача и стручних сарадника стицањем знања и вештина за рад са децом са сметњама у развоју,адекватним планирањем сопственог рада, узимајући у обзир потребе детета и развијањем пуних потенцијала ове деце.
Специфични циљевиЕдукација васпитача и стручних сарадника за адекватан приступ деци са сметњама у развоју. Унапређење тимског рада у установи. Сарадња са партнерима развијањем партнерског односа између васпитача и родитеља.
Теме програмаРазвојни ризик развојни исход; Фактори ризика за уредан развој (урођени, стечени, средински); Развојни проблеми у адаптацији на вртић; Pазвојнe сметњe говора, моторике, сазнајних функција, пажње; Рано откривање и рана интервенција роблема у учењу; Утицај неповољних услова у породици на развој детета; Кoнтрола беса; Проблеми у социјалном понашању деце и како их решавати (агресивна,повучена пасивна, изолована деца); Утицај васпитних стилова на развој и понашање деце; Начини и облици сарадња предшколске установе, здравствене службе и локалне заједнице у функцији ефикасног помагања деци са сметњама у развоју; Оптерећења и стресови васпитача у току рада и како се изборити са њима
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена75 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61