logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

532 Друштвена средина место за развој и учење Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаПУ''Радосно детињство'' Нови Сад, Павла Симића 9, Нови Сад
Особа за контактЗорица Лаковић, puns.ssuzbe@gmail.com, 021/420-439, 063/560-574
АуториЗорица Лаковић, стручни сарадник педагог, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад; Драган Јајић стручни сарадник за ликовно, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад; Жељка Милановић, стручни сарадник педагог, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад; Стојана Зечевић, стручни сарадник педагог, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад
РеализаториЗорица Лаковић, стручни сарадник педагог, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад; Драган Јајић. стручни сарадник за ликовно, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад; Жељка Милановић, стручни сарадник педагог, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад; Стојана Зечевић, стручни сарадник педагог, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад
Општи циљевиОсвестити значај укључивања вртића у друштвени живот заједнице за социо.емоционални развој деце. Освестити значај обезбеђивања безбедних услова за развој мотивације за учења и креативно изражавање деце непосредним искуством у друштвеној средини.
Специфични циљевиПроширивање понуде програма ПУ, вртића у сарадњи са друштвеном средином. Освестити значај сарадње за стицања знања вештина професионалних компентенција васпитача. Освестити значај програмирања,планирања активности у друштвеној средини. Оспособити васпитаче да бирају место реализације, сараднике на основу начела, циљева предшколског вас.образ и развојних карактеристика деце Оснажити васпитаче стр.сараднике да креирају програме који обезбеђују активно учење деце. Освестити неопходност безбедне средине за децу места реализације и друштвених односа. Проширити облике ликовног изражавања деце у друштвеној средини. Проширити сарадњу са родитељима на реализацији програма. Освестити значај документовања рада личног, портфолија деце, летописа вртића.
Теме програмаОсновна полазишта и значај сарадње за развој и учење деце; Функције и циљеви предшколског васпитања; Врсте сарадње и добити за дете; Улоге у сарадњи; Планирање сарадње и документовање; Сачинити план сарадање са задатом темом; Сарадња са породицом; Едукативно-естетки програми као подстицај за ликовни израз и практичан рад; Приказ примера из праксе сарадње са друштвеном средином из домена рада васпитача, стручних сарадника; Приказ продуката рада деце у току или после реализоване сарадње са друштвеном срдином; Постављање изложбе свега оствареног кроз приказ теме
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена70 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61