logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

533 Знање, покрет и одрастање Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Пчелица”, Орловића Павла бб, Ниш
Особа за контактЖаклина Митровић, mitrovicz21@gmail.com, 018/524-990, 063/118-1210
Ауторидр Зоран Јонић, директор Предшколске установе „Пчелица” Ниш; Мирјана Петровић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа „Пчелица” Ниш; Жаклина Митровић, сарадник на унапређењу ПЗЗ, Предшколска установа „Пчелица” Ниш
РеализаториМирјана Петровић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа „Пчелица” Ниш; Иван Тодоров, стручни сарадник за физичко васпитање -помоћник директора за сектор Вртићи, Предшколска установа „Пчелица” Ниш; Роза Николић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа „Пчелица” Ниш; Миланка Пејчић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа „Пчелица” Ниш; Љиљана Стаменковић, стручни сарадник психолог, Предшколска установа „Пчелица” Ниш; др Зоран Јонић, директор Предшколске установе „Пчелица” Ниш; Жаклина Митровић, сарадник на унапређењу ПЗЗ, Предшколска установа „Пчелица” Ниш
Општи циљевиУнапређење здравља најмлађих. Унапређивање вештине васпитача у предшколским установама у процени, праћењу и подстицању развоја биомоторичких способности.
Специфични циљевиЕдукација васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника предшколских установа о карактеристикама моторичког развоја и биомоторичких способности деце. Оспособљавање васпитача за самосталну процену биомоторичког статуса деце и примену одговорајаућих активности на унапређивање биомоторичког развоја деце. Непосредна примена научно проверених садржаја у институционалним условима рада са децом предшколског узраста. Рад на укључивању родитеља у процес правилног одрастања и развоја биомоторичких способности деце.
Теме програмаКарактеристике одрастања, моторичког развоја и биомоторичкиг способности деце са анализом досадашње праксе; Методе и технике за процену и праћење биомоторичког статуса деце од 1-6,5 година; Савремене методе физичког васпитања деце у предшколској установи; Начини процене биомоторичког статуса уз примену датих инструмената; Организациони облици рада у предшколској установи и методичка упутства за извођење вежби и игара за здраво одрастање; Систематизација вежби и игара усмерених на ангажовање дечје мотивације и унапређење биомоторичког развоја деце; Увид у праћење дечјег развоја и напредовања уз сарадњу са родитељима; Специфична средства и реквизити намењени вежбама за унапређење биомоторичких способности
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупно 120 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61