logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

534 Игралица-причалица/активности за побољшање говорног статуса деце Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаПредшколска установа „Бошко Буха", Прерадовићева 2а, Београд
Особа за контактБиљана Којовић, vrtic.1@open.telekom.rs, 011/729-2382, 063/214-974
АуториЈасна Вуклиш, стручни сарадник – логопед, Предшколска установа „Бошко Буха“, Палилула
РеализаториЈасна Вуклиш, стручни сарадник – логопед, Предшколска установа „Бошко Буха“, Палилула; Биљана Којовић, стручни сарадник-психолог, Предшколска установа „Бошко Буха“, Палилула
Општи циљевиПодстицање говорног развоја код деце са акцентом на изазивање, утврђивање и корекцију гласова деце.
Специфични циљевиПовећање броја и репертоара активности из области развоја говора и артикулације. Оспособљавање васпитача и родитеља за реализацију активности које побољшавају говорни статус деце без обавезне асистенције стручног лица-логопеда.
Теме програмаРазвој говора; Посматрање у функцији подстицања говорно језичког развоја код деце; Подстицање развоја говора - вежбе дисања; Подстицање развоја говора - вежбе говорних органа – вежбе логомоторике; Моторика шаке и њена повезаност са развојем говора; Подстицање развоја говора путем покрета - невербални говор; Подстицање развоја говора – вежбе слушања; Подстицање развоја говора – вежбе опажања; Из праксе у праксу; Вежбе артикулације и дискриминације; Израда дидактичких средстава; Улога одраслог и средине у развоју говора, подстичући и ометајући фактори; Родитељи - партнери; Недоумице, проблеми, изазови у примени програма
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупан нето износ је 4 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61