logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

535 Индивидуализација – промишљеним корацима ка детету и породици Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18, Београд
Особа за контактЈадранка Спасић, spasicjadranka@yahoo.com, 011/263-3140, 060/332-0241
АуториЈованка Богданов, психолог; Љиљана Маролт, педагог
РеализаториЈованка Богданов, психолог; Љиљана Маролт, педагог
Општи циљевиОвладавање основним идејама и вештинама развијања индивидуализованог приступа деци и породици и стратегија подршке целовитом дечјем развоју.
Специфични циљевиДопринос унапређивању професионалних компетенција васпитача у домену препознавања индивидуалних особености сваког детета (интересовања, вештина, искуства, језика, способности, културног порекла) и пружања подршке детету; развијања тимског рада и грађења партнерства са родитељима; развијања програма који уважава индивидуалне особености деце (посматрање, планирање, делање, евалуација).
Теме програмаТеоријска разматрања положаја детета у програму васпитно-образовног рада (дете и програм) и улоге одраслог; Циклус индивидуализације; Систематско посматрање, праћење и бележење; Вишеструки извори информација о детету и породици; Различите перспективе у процесни квалитета програма васпитно-образовног рада; Индивидуализовање сваког дана појединих елемената програма; Развијање стратегија индивидуализације свих елемената програма; Планирање индивидуализованог програма за једно дете; Анализа своје васпитне праксе; Партнерство са родитељима у процесу индивидуализације програма
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 30 учесника је 120 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61