logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

539 Јачање родитељских компетенција у циљу адекватне подршке раног развоја и учења код деце Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење грађана Родитељ, Драгана Ракића 33д/10, Београд
Особа за контактДрагана Соћанин, roditelj.org@gmail.com, 011/316-5375, 064/329-2040
Ауторимр Николина Љепава, социјални психолог, консултант за развој и евалуацију програма Удружење „Родитељ” и директор развоја, Нинамедиа; Драгана Соћанин, директор, Удружење „Родитељ”
Реализаторимр Николина Љепава, социјални психолог, консултант за развој и евалуацију програма Удружење „Родитељ”, и директор развоја, Нинамедиа; Драгана Соћанин, директор, Удружење „Родитељ”; Сања Дутина, психолог, Удружење „Родитељ”
Општи циљевиУнапређење васпитно-образовног рада са предшколском децом кроз едукацију васпитача о побољшању комуникације са родитељима/старатељима и јачању родитељских компетенција ради подршке раног развоја и учења.
Специфични циљевиПовећати подршку породицама и родитељима у циљу повећавања њихових родитељских компетенција едукацијом васпитача кроз пружање подршке и информација битних за обезбеђивање успешног подизања деце. Јачати подршку раном развоју, учењу и одгајању деце у циљу развијања и постизања пуног потенцијала. Едукација васпитача о стимулацији активности којима се подстиче рани развој и учење, ефикасној комуникацији са родитељима и информисању родитеља о значају пружања подршке. Указивање на значај правилне стимулације у кућном окружењу за рани развој и учење детета.
Теме програмаКонцепт рада са родитељима и децом заједно у Центру за рани развој: Део први - улога родитеља у едукативно васпитном процесу детета у вртићу, перцепције и сарадње; Концепт и принцип радионичарског рада са родитељима и децом заједно: Део други: Припрема и спровођење радионица за подизање родитељских компетенција; Комуникација са родитељима и кризна комуникација
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена75 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61