logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

54 Планирање превенције насиља и кризних ситуација у установи Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаОсновна школа „Милан Ракић“, Димитрија Туцовића 50, Медошевац
Особа за контактСлавица Бојковић, bbmedosevac@yahoo.com, 018/271-715, 064/254-0123
АуториЈасмина Гејо, саветник за развојно планирање, координатор за превенцију насиља, ШУ Ниш; Виолета Панчић, саветник за професионални развој, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш; Милена Младеновић, проф. разредне наставе, ОШ „Учитељ Таса“, ментор у програму „Школа без насиља“ Ниш; Младен Јовановић, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Десанка Максимовић“, Чокот
РеализаториВиолета Панчић, саветник за професионални развој, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш; Милена Младеновић, проф. разредне наставе, помоћник директора, ОШ „Учитељ Таса“, ментор у програму „Школа без насиља“ Ниш; Младен Јовановић, наставник информатике и рачунарства, ОШ „Десанка Максимовић“, Чокот
Општи циљевиЈачање компетенција школских тимова за израду и реализацију плана превенције насиља и кризних ситуација у школи.
Специфични циљевиПовећање сензибилитета запослених за идентификовање нивоа и облика насиља. Стицање основних информација о појмовима стрес, траума, криза. Упознавање са методологијом израде Годишњег плана превенције насиља и кризних ситуација и са полазним основама за планирање превенције. Законска регулатива и могући извори података (база података о евидентираним случајевима насиља и кризних догађаја у установи, резултати спољашњег вредновања и самовредновања, специфичности школе). Унапређивање квалитета самовредновања школе у области етос–стандард „Школа је безбедна средина за све“. Стицање вештина за формирање и одржавање базе података о евидентираним случајевима насиља и кризних догађаја у школи. Јачање компетенција запослених за коришћење ИКТ.
Теме програмаПрипремна фаза; Нивои и облици насиља; Појмови Стрес, Траума, Криза; Законска регулатива у области превенције насиља (ЗОСОВ, Правилник); Самовредновања установе у области Етос, стандард „Школа је безбедна средина за свеˮ; Школска евиденција о случајевима насиља и кризних догађаја; Прикупљање података од значаја за израду плана превенције; Разлика између насилних догађаја и кризних ситуација у установи; Активности тима за кризне интервенције у установи; Активности тима за превенцију насиља; План превенције насиља икризних догађаја у установи
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (15 бодова)
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена семинара за групу 30 000 динара.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61