logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

542 Корак по корак за здрав корак Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Пчелица”, Орловића Павла бб, Ниш
Особа за контактЖаклина Митровић, mitrovicz21@gmail.com, 018/524-990, 063/118-1210
АуториЗоран Јонић, директор Предшколске установе „Пчелица” Ниш; Мирјана Петровић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа „Пчелица” Ниш; Жаклина Митровић, сараданик на унапређењу пзз, Предшколска установа „Пчелица” Ниш
РеализаториМирјана Петровић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа „Пчелица” Ниш; Роза Николић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа „Пчелица” Ниш; Миланка Пејчић, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа „Пчелица” Ниш; Иван Тодоров, стручни сарадник за физичко васпитање, Предшколска установа „Пчелица” Ниш; Љиљана Стаменковић, стручни сарадник психолог, Предшколска установа „Пчелица” Ниш; Зоран Јонић, директор Предшколске установе „Пчелица” Ниш; Жаклина Митровић, сараданик на унапређењу пзз, Предшколска установа „Пчелица” Ниш
Општи циљевиУнапређивање стручних знања, вештина и способности медицинских сестара, васпитача и стручних сарадника неопходних за остваривање циљева физичког васпитања, кроз интеграцију са другим областима рада на предшколском узрасту.
Специфични циљевиОспособљавање васпитача да препознају и идентификују снаге сваког детета у контексту одрастања и примене садржаје, облике и методе рада из активности понуђених програмом. Тимски рад у процесу развијања програма и јачању партнерства са родитељима.
Теме програмаОсновне карактеристике развоја стопала код деце са анализом досадашње праксе; Принципи и вежбе за превенцију равних стопала; Примена средстава (играчака и реквизита) ради боље мотивације, правилног извођења и бржег усвајања вежби уз укључивање родитеља; Повезаност научно проверених садржаја превентивног вежбања са различитим областима васпитно образовног рада у институционализованим установама са децом предшколског узраста
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПриручник „Корак по корак за здрав корак'', укупна сума 75 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61