logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

545 Подршка дечијем развоју и напредовању кроз индивидуализовани приступу за децу предшколског узраста Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПредшколска установа „Нада Наумовић", Саве Ковачевића 30, Крагујевац
Особа за контактСлавица Отовић, nada.naumovic@sbb.rs, 034/335-074, 064/152-8173
АуториТатјана Павловић, стручни сарадник, Предшколска установа „Нада Наумовић”, Крагујевац; Анита Ерић, стручни сарадник, Предшколска установа „Нада Наумовић”, Крагујевац
РеализаториТатјана Павловић, стручни сарадник, Предшколска установа „Нада Наумовић”, Крагујевац; Анита Ерић, стручни сарадник, Предшколска установа „Нада Наумовић”, Крагујевац; Јелена Марашевић, стручни сарадник, Предшколска установа „Нада Наумовић”, Крагујевац; Јадранка Јоцић, сарадник, Предшколска установа „Нада Наумовић”, Крагујевац; Бранкица Стојковић, медицинска сестра-васпитач, Предшколска установа „Нада Наумовић”, Крагујевац
Општи циљевиПобољшање самопроцене васпитача, медицинских сестара и сарадника у предшколској установи за планирање и креирање васпитно образовног рада. Јачање професионалних и стручних компетенција реализатора васпитно-образовног рада у предшколској установи.
Специфични циљевиУочавање различитости појмова индивидуализован приступ и индивидуални рад. Уочавање и идентификовање индивидуалних разлика међу децом и начини планирања васпитно- образовног рада у складу са тим. Откривање и примена нових приступа и стратегија индивидуализованог рада са децом; вођење педагошке документације. Уочавање могућности за учешће родитеља у прикупљању документације и давању подршке за индивидуализован рад са децом.
Теме програмаИндивидуализација и индивипи индивидуиални рад; Планирање васпитно образованог рада и начини прикупљања података о деци; Улога и врсте подршке родитеља за развој и напредовање детета; Рад учесника семинара у договореним активностима; Подршка вртићима кроз евалуацију реализованих активности учесника семинара
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара за 30 учесника је 75 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61