logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

547 Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул I Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева бр. 30, Београд
Особа за контактМилена Михајловић, cipcentar@cipcentar.org, 011/322-3909, 063/107-8377
Ауторимр Милица Ћебић, координатор програма, Учитељски факултет, Београд; проф. др Живка Крњаја, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију су адаптирале програм „Читањем и писањем до критичког мишљења“ аутора: Dr Jeannie L. Steele, Dr Kurtis S. Meredith, Dr Charles Temple, Scott Walter, International Reading Associationа
Реализаторимр Милица Ћебић, координатор програма, Учитељски факултет, Београд; проф. др Живка Крњаја, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Гордана Младеновић, педагог, Предшколска установа Савски венац, Београд
Општи циљевиОвладавање интерактивним приступом у подстицању развоја критичког мишљења кроз решавање проблема, упоређивање идеја, симболичко представљање и доношење одлука.
Специфични циљевиРазвијање истраживачког приступа учењу. Подстицање критичког мишљења кроз развијање способности предвиђања, упоређивања, доказивања и примене у процесу учења. Разумевање значаја и функције питања у подстицању критичког мишљења. Подстицање различитих начина симболичког представљања сазнања.
Теме програмаКонцепција програма подршке развоју критичког мишљења; ЕРР структура учења; Учење на основу личног значења; Развијање критичког мишљења кроз категоризацију; учење на основу предвиђања; Планирање активности применом техника за подстицање критичког мишљења; Улога и значај питања у развијању критичког мишљења; Врсте питања и подстицање критичког мишљења; Планирање активности за подстицање развоја критичког мишљења; Планирање активности подстицања критичког мишљења
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 90 000 динара. По особи је 3 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61