logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

549 Подстицање говорно-језичког развоја Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПУ „Радосно детињство'' Нови Сад, Павла Симића 9, Нови Сад
Особа за контактХајналка Јакшић, puns.ssuzbe@gmail.com, 021/420-439, 063/560-672
АуториХајналка Јакшић, стручни сарадник-логопед, ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад
РеализаториХајналка Јакшић, стручни сарадник-логопед, ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад; Марина Копривица, стручни сарадник-логопед, ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад
Општи циљевиРазвијање компетенција васпитача и стручних сарадника за подстицање говорно-језичког развоја све деце 3-7 година.
Специфични циљевиУсвајање знања о типичном говорно-језичком развоју и вештина праћења и процене говорно-језичког развоја код деце. Усвајање знања о одступањима у говорно-језичком развоју и њихово препознавање. Развијање вештина за планирање и реализацију активности за подстицање говорно-језичког развоја деце уважавајући индивидуалне потребе и карактеристике детета. Развијање вештина за сарадњу са родитељима на подстицању говорно-језичког развоја деце.
Теме програмаТипичан говорно-језички развој; Процена и праћење говорно-језичког развоја; Комуникација у групи; Подстицање говорно-језичког развоја; Активности за подстицање говорно-језичког развоја; Тимски рад: васпитач, родитељ, стручни сарадник; Родитељски састанак на тему подстицања говорно-језичког развоја; Закључци, договор о супервизији; Одступања у говорно-језичком развоју; Индивидуализација у подстицању говорно-језичког развој; Подстицање металингвистичке свести код деце; Планирање индивидуализације у циљу подстицања говорно-језичког развоја; Супервизија
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 30 учесника је 90 000 дин, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61