logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

550 Подстицање дечјег самопоштовања путем кооперативне комуникације Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача, Петра Драпшина 8, Нови Сад 21000
Особа за контактСветлана Лазић, vsovinfo@gmail.com, 021/451-683, 063/491-970
Ауторимр Ибоја Гера, психолог, координатор за квалитет и развојне пројекте, Висока школа струковних студија за образовање васпитача-Нови Сад; Драгана Бабић, стручни сарадник, педагог, ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад
РеализаториДрагана Бабић, стручни сарадник, педагог, ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад; Аница Дудварски, психотерапеут, Дом здравља „Бечеј”, Бечеј; Бисерка Вуњак Спасојевић, педагог, Нови Сад; Снежана Родић, стручни сарадник, психолог, ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад; Тајана Дивилд, стручни сарадник, педагог, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад; Слава Тимарац Јованов, стручни сарадник, педагог, ПУ „Дечја радост“ Панчево; Александра Стојановић Ружичић, стручни сарадник, психолог, ПУ „Дечја радост“ Панчево
Општи циљевиОсвестити стручњаке и родитеље о друштвеном, професионалном и личном значају подстицања дечјег самопоштовања, њиховим оснаживањем за разумевање, програмирање, примену, евалуацију и планирање посебних поступака у сарадњи вртића и породице.
Специфични циљевиУпућивање у начине примене Приручника за подстицање дечјег самопоштовања – ЈА и предложених активности за децу, васпитаче и родитеље. Указивање на значај три аспекта самопоштовања код деце, упознавање са: својим пореклом и припадношћу породици путем израде Породичног споменара (аспект фамилијарности); својим телом, осећањима, речима и жељама, кроз израду и попуњавање и изграђивање односа према свом Личном ковчежићу (аспект приватности); односом дечјих жеља, способности и права (аспект легитимности).
Теме програмаПрви дан је посвећен првом делу приручника који се бави неговањем дечјег осећања припадности породици, обрађује се АСПЕКТ ФАМИЛИЈАРНОСТИ, и темама и активностима које резултирају израдом Породичног споменара, Значај имена, Уочавање сличности и разлика (ко на кога личи?), Упознавање са својим телом, осећањима, породичним пореклом, хронологији сопственог раста и развоја. Другог дана је основна тема ПРИВАТНОСТ , односно указивање на важност поштовања туђе приватности, али и постављања граница приватности у односу на друге кроз игре и активности око израде Личног ковчежића и грађења односа сваког детета према свом личном ковчежићу, према личним ковчежићима друге деце и давању дозволе за приступ других њиховом личном ковчежићу, односно његовом садржају. Трећег дана су заступљене три теме: ЛЕГИТИМНОСТ, теоријско упознавање са темом САМОПОШТОВАЊА и указивање на важност КООПЕРАТИВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, директор/помоћник директора
Број учесника28
Трајањетри дана (21 бод)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна нето цена за групу је 120 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61