logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

552 Превенција агресије и насиља на предшколском узрасту Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактНиколета Гутвајн, ngutvajn@rcub.bg.ac.rs, 011/265-84-39, 064/115-60-88
Ауторипроф. др Слободанка Гашић-Павишић, педагог, Институт за педагошка истраживања, Београд; др Николета Гутвајн, педагог, Институт за педагошка истраживања, Београд
Реализаторипроф. др Слободанка Гашић-Павишић, педагог, Институт за педагошка истраживања, Београд; др Николета Гутвајн, педагог, Институт за педагошка истраживања, Београд; Сунчица Тодоровић, предшколски васпитач, ПУ „Срна“, Нови Београд; Светлана Јанковић, предшколски васпитач, ПУ „11. април“, Нови Београд; Смиљана Јошић, мастер психолошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд
Општи циљевиОпшти циљ програма је да васпитачи у предшколским установама усаврше своја знања и развију вештине потребне за успешно спречавање агресивног понашања деце у вртићу и за рану превенцију вршњачког насиља.
Специфични циљевиСпецифични циљеви су да васпитачи: развију свест о значају, потреби и могућностима ране превенције агресије и вршњачког насиља; добију научно засноване и савремене информације о дечјем социјалном развоју и факторима који утичу на испољавање агресије и вршњачког насиља; стекну знања о савременим приступима у превенцији насиља на раном узрасту; овладају вештинама практичне примене проверених поступака за смањење агресије и превенцију вршњачког насиља у предшколској установи; изграде ставове о значају раног и континуираног подстицања развоја просоцијалног понашања деце и стекну професионалне вештине за подржавање тог развоја.
Теме програмаАгресија и насиље као проблем савременог друштва; Дефинисање основних појмова;Развојни ток агресије; Разумевање агресије: извори агресије и фактори њеног испољавања; Начини спречавања и смањивања агресивног понашања деце у предшколској установи; Рад са родитељима и сарадња са локалном заједницом у циљу сузбијања и превенције агресије и вршњачког насиља међу децом; Увод у програм за учење социјалних вештина; Учење социјалних вештина
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена је 3 000 динара по учеснику, што значи да за групу од 30 учесника цена износи 90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61