logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

553 Предшколско дете и класична музика Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПредшколска установа „Раковица", Славољуба Вуксановића 22, Београд, Раковица
Особа за контактРадмила Аранђеловић, ustanova@purakovica.rs, 011/358-2075, 064/135-3536
АуториМирјана Дамјанац, васпитач, Предшколска установа „Раковица“, Београд; Мирјана Праизовић, васпитач, Предшколска установа „Раковица“, Београд; Душанка Јерковић, стручни сарадник – психолог, Предшколска установа „Раковица“, Београд; Марија Белензада, стручни сарадник – психолог, Предшколска установа „Раковица“, Београд
РеализаториДушанка Јерковић, стручни сарадник – психолог, Предшколска установа „Раковица“, Београд; Марија Белензада, стручни сарадник – психолог, Предшколска установа „Раковица“, Београд; Мирјана Дамјанац, васпитач, Предшколска установа „Раковица“, Београд; Мирјана Праизовић, васпитач, Предшколска установа „Раковица“, Београд
Општи циљевиДа ојача капацитете васпитача за примену класичне музике у свакодневним активностима са децом, за избор одговарајућих садржаја и техника рада уважавајући развојне карактеристике деце и критичне периоде за развој музичких способности.
Специфични циљевиДа учесницима семинара понуди избор садржаја, техника и активности које ће допринети да се код деце развија интересовање за класичну музику; потреба за активним слушањем класичне музике у вртићу и код куће; да се код деце подстакне потреба да изразе своја осећања кроз ликовно и говорно стваралаштво, покрет и игру. Да код учесника развије компетентност за креативну примену програма, да их подстакне на богаћење свакодневних активности са децом садржајима класичне музике. Да подстакне интеракцију између деце и васпитача и деце међусобно. Да подстакне укључивање родитеља у свет класичне музике.
Теме програмаЗначај музике за децу предшколског узраста; Развој музике кроз историју; Опште и методске препоруке за слушање класичне музике; Опажање звукова из природе; Класична музика и ликовно стваралаштво; Класична музика и изражавање емоција; Класична музика и покрет; Класична музика и говорно стваралаштво; Музичке станице; Музички квиз
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена105 000 дин. за групу
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61