logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

554 Предшколско дете јасленог узраста и класична музика Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПредшколска установа „Раковица", Славољуба Вуксановића 22, Београд, Раковица
Особа за контактРадмила Аранђеловић, ustanova@purakovica.rs, 011/358-2075, 064/135-3536
АуториМирјана Дамјанац, васпитач, Предшколска установа „Раковица“, Београд; Мирјана Праизовић, васпитач, Предшколска установа „Раковица“, Београд; Душанка Јерковић, стручни сарадник – психолог, Предшколска установа „Раковица“, Београд; Марија Белензада, стручни сарадник – психолог, Предшколска установа „Раковица“, Београд
РеализаториДушанка Јерковић, стручни сарадник – психолог, Предшколска установа „Раковица“, Београд; Марија Белензада, стручни сарадник – психолог, Предшколска установа „Раковица“, Београд; Мирјана Дамјанац, васпитач, Предшколска установа „Раковица“, Београд; Мирјана Праизовић, васпитач, Предшколска установа „Раковица“, Београд
Општи циљевиДа ојача капацитете медицинских сестара-васпитача за примену класичне музике у активностима са децом до 3 године, за избор одговарајућих садржаја и техника рада.
Специфични циљевиДа учесницима семинара понуди избор садржаја, техника и активности које ће допринети да се код деце подстакне интересовање за класичну музику; потреба за активним слушањем класичне музике у вртићу и код куће; да се код деце подстакне потреба да изразе своја осећања кроз ликовно и говорно стваралаштво, покрет и игру. Да код учесника развије компетентност за креативну примену програма, да их подстакне на богаћење свакодневних активности са децом садржајима класичне музике. Да подстакне интеракцију између деце и медицинских сестара васпитача и деце међусобно. Да подстакне укључивање родитеља у свет класичне музике.
Теме програмаЗначај музике за предшколску децу јасленог узраста; Упознавање са композиторима; Лични однос према музици; Опажање звукова из природе; Опште и методске препоруке за слушање класичне музике; Повезивање класичне музике са покретом, развојем говора ликовним активностима; Укључивање родитеља; Музичке станице; Музички квиз (Други дан семинара се реализује 2 месеца после првог дана, како би учесници у том периоду знања и технике са семинара применили у непсредном раду са децом.)
Циљна групамедицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена105 000 дин. за групу.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61