logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

557 Професионална одговорност запослених у ПУ у функцији подизања квалитета рада, виђена кроз процес реализације инклузије Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, Крагујевац
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034/201-303, 062/854-2295
АуториАнита Ерић, стручни сарадник, Предшколска установа „Нада Наумовић“ Крагујевац; Татјана Павловић, стручни сарадник, Предшколска установа „Нада Наумовић“ Крагујевац
РеализаториАнита Ерић, стручни сарадник, Предшколска установа „Нада Наумовић“ Крагујевац; Татјана Павловић, стручни сарадник, Предшколска установа „Нада Наумовић“ Крагујевац; Зорица Николић, директор Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Општи циљевиПодизање и јачање професионалних капацитета запослених у ПУ за спровођење процеса инклузивног образовања. Подизање и јачање професионалних капацитета запослених у ПУ за подизање квалитета рада установе кроз рад Стручних тимова.
Специфични циљеви1. Упознавање учесника семинара са процедурама имплементације инклузивног образовања у ПУ; 2. Препознавање личних и професионалних капацитета ( снага и слабости) за додатну подршку деци са сметњама у развоју и из маргинализованих средина и њиховим породицима; 3. Упознавање учесника са радом СТИО тима и и његово учешће у подизању квалитета свих области рада ПУ; 4. Препознавање улоге СТИО у односу на остале стручне тимове и активе у ПУ у функцији подизања квалитета рада ПУ.
Теме програмаПроцедуре и стратегије имплементације инклузивног образовања у предшколској установи; Рад СТИО тима у функцији подизања квалитета свих области рада предшколске установе; Синергија стручних тимова и актива у функцији подизања квалитета свих области рада предшколске установе
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена20 000 динара (по дану) у нето износу, плус трошкови за реализаторе/ауторски хонорар.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61