logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

558 Развијање компетенција за различите програме предшколског васпитања и образовања намењених деци раног узраста Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева бр. 30, Београд
Особа за контактМилена Михајловић, cipcentar@cipcentar.org, 011/322-3909, 063/107-8377
АуториJan Peeters, др педагогије - директор Центра за иновације у раном узрастуи ресорног центра за васпитање и образовање у раном узрасту, VBJK, Ghent, Белгија; Caroline Boudry, мастер -Уважавање различитости у васпитању и образовању на раном узрасту; координаторка Пројекта на Гент Универзитету / Одсек за студије у области социјалне заштите, Центар за иновације у раном узрасту и ресорни центар за васпитање и образовање у раном узрасту, VBJK, Ghent, Белгија; Veerle Vervaet, доцент на Универзитету за менторе у области васпитања и образовања у раном узрасту; тренер VBJK, Ghent, Белгија; Зорица Трикић, мастер - манаџмент у образовању, експерткиња на ИМПРЕС пројекту и координаторка пројекта Вртићи без граница, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Јелена Марковић, психолог, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва; Драгана Коруга, психолог-мастер, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Олга Лакићевић, психолог-мастер, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Милош Зорица, васпитач, ПУ „Чукарица”, Београд; Лидија Мишкељин, др педагошких наука, експерткиња на ИМПРЕС пројекту, Београд
РеализаториОлга Лакићевић, програмска координаторка, ЦИП, Центар за интерактивну педагогију, Београд; Драгана Коруга, програмска координаторка, ЦИП, Центар за интерактивну педагогију, Београд; Милош Зорица, васпитач, ПУ „Чукарица“, Београд; Лидија Мишкељин, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Јованка Богданов, самостални саветник, МПНТР; Љиљана Маролт, саветник, МПНТР; Тамара Томашевић, психолог, Омладински одбор за образовање, Београд; Весна Станаћев, директор, ПУ „Добра вила“, Нови Сад; Александра Манић, педагог, ПУ „Дечији дани“, Београд; Аница Павловић, специјалиста за драмско васпитање, ПУ "Лане", Алексинац; Валентина Петровић, психолог, ПУ „Лане“, Алексинац; Даница Сикимић, педагог, Установа за предшколско васпитање и образовање "Наша радост“, Смедерево; Марина Станојевић, психолог, Установа за предшколско васпитање и образовање "Наша радост“, Смедерево; Самра Изберовић, педагог, ПУ „Маслачак“, Сјеница; Станиша Чабаркапа, педагог, ПУ „Бамби“, Лозница; Светлана Радосављевић, педагог, ПУ „Наше дете“, Врање; Весна Радошевић, професор предшколске педагогије, ПУ „Љуба Станковић“, Беочин
Општи циљевиУнапређивање компетенција практичара за креирање и остваривање различитих квалитетних програма, подстицање развоја и учења деце раног узраста у контексту културолошких и других различитости, као и инклузију деце из друштвено осетљивих група.
Специфични циљевиРазвијање критичке рефлексије у односу на професионалну улогу у васпитно образовним програмима за децу узраста 3–5,5 година који се остварују у контексту културолошких и других различитости међу децом и породицама, уз обезбеђивање једнакости у остваривању права и добробити сваког детета. Стицање специфичних знања и вештина за праћење и документовање васпитног процеса и индивидуалног напретка у развоју сваког детета у програму. Развијање осетљивости и професионалних компетенција за активно партнерство са породицом у креирању и остваривању програм уз уважавање специфичности сваког детета и породице. Развијање вештина у области активног заступања и промоције различитих васпитно образовних програма у професионалној заједници и широј јавности.
Теме програмаКритичко сагледавање/ рефлексија постојеће васпитне праксе из угла квалитета и компетенција (система и практичара);Теоријски оквир за развијање различитих програмских модела у контексту друштвених различитости; Законски оквир за П&С програме; Искуства ЕУ у развијању различитих програма за децу раног узраста; Укључивање и учешће родитеља у креирање и остваривање различитих програма за децу раног узраста; Професионалне компетениције за развијање и успостављање квалитетних предшкоских програма; Документовање и педагошка документација као средство за праћење квалитета програма; Ефикасни начини за промоцију и заступање програма у јавности; Наратив у функцији евалуације и документовања васпитног процеса и напретка деце у програму
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена90 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61