logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

56 Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење „Имам идеју”, Цара Душана 39, Краљево
Особа за контактДејан Алексић, nvo_imamideju@yahoo.com, 036/355-221, 060/306-9336
АуториМарсела Ескенази Милутиновић, дипл. педагог, педагошки саветник, Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић” Краљево, координатор програма; Александра Јованкин, дипл. педагог, педагошки саветник, Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић” Краљево
РеализаториМарсела Ескенази Милутиновић, дипл. педагог, педагошки саветник, Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић” Краљево, координатор програма; Александра Јованкин, дипл. педагог, педагошки саветник, Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић” Краљево; Гордана Петровић, професор машинске групе предмета, Машинска школа „14. октобар”, Краљево
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника у осмишљавању превентивних активности и адекватног начина реаговања у ситуацији насиља.
Специфични циљевиУпознавање са законском регулативом везано за насиље у школи. Осмишљавање превентивних активности. Едукација наставника и ученика о могућим начинима реаговања у конфликтним ситуацијама. Оспособљавање наставника за препознавање ситуације насиља, процењивање нивоа ризика и адекватно реаговање. Уочавање могућности инкорпорације програма превенције у свим областима квалитета живота и рада у школи кроз осмишљавање акционог плана. Стицање знања о реституцији. Упознавање наставника са корацима у интервентним активностима у ситацијама насиља. Осмишљавање могућих начина вођења документације о превентивним и интервентним активностима.
Теме програмаЗаконска регулатива; Насиље у школи: врсте насиља и начини реаговања; Превентивне активности; Интервентне активности; Акциони план превенције насиља и начини вођења документације о превентивним и интервентним активностима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена семинара за групу је 27 000 динара нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61