logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

562 Развојни Монтесори материјали у функцији припремног предшколског програма Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаМонтесори друштво Србије, Антона Ашкерца 3, Суботица
Особа за контактЕржебет Бедросиан, montesorisr@tippnet.rs, 024/646-411, 063/888-6938
Ауториспец. Ержебет Бедросиан, стручни сарадник-педагог, ПУ „Наша радост” Суботица
Реализаториспец. Ержебет Бедросиан, стручни сарадник-педагог, ПУ „Наша радост” Суботица; Јелена Жепинић, Монтесори васпитач, ПУ „Наша радост” Суботица; Дајана Шимић, Монтесори васпитач, ПУ „Наша радост” Суботица
Општи циљевиОспособљавање васпитача за осмишљавање и примену развојних Монтесори материјала у педагошкој пракси Припремног предшколског програма. Индивидуализација рада коришћењем Монтесори материјала.
Специфични циљевиРазвијање стваралачког потенцијала васпитача за индивидуализовани рад и индивидуализацију рада; упознавање са Монтесори методом и могућностима њене сегментарне примене у педагошкој пракси ППП; упознавање са карактеристикама развојног Монтесори материјала и разумевање њихових директних и индиректних циљева за свеобухватан развој детета; практично учење и извођење активности са Монтесори материјалима - развијање комуникације и стваралачког комбиновања материјала у простору; развијање стваралачког потенцијала васпитача за прављење нових развојних материјала за самосталан рад или за рад деце у малим групама; развијање способности посматрања понашања и уочавање стилова учења детета у раду са материјалима.
Теме програмаТеоријске основе Монтесори програма; Материјали из области практичних активности; Материјали из области сензорног развоја; Основне карактеристике Монтесори материјала; Развијни Монтесори материјали и развојне игре из области развоја говора; Развојни Монтесори материјали и развојне игре из области математике; Свет око нас - материјали из области „космичког образовањаˮ; Музичко образовање у функцији развоја чула слуха детета; Култивисање покрета; Израда материјала из свих области
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањетри дана (21 бод)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је нето 70 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61