logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

563 Рани моторички и интелектуални развој деце Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење предшколских радника, Париске комуне 31-33, Нови Београд
Особа за контактЉиљана Митровић, udruzenje.predskolskih.radnika@gmail.com, 011/260-3131, 065/474-7030
Ауторипроф. др Даница Џиновић-Којић, ванредни професор Учитељског факултета у Београду
Реализаторипроф. др Даница Џиновић-Којић, ванредни професор Учитељског факултета у Београду; проф. др Драган Мартиновић, редовни професор Учитељског факултета у Београду; мр Драган Бранковић, асистент на Учитељском факултету у Београду
Општи циљевиОспособљавање сестара, васпитача и стручних сарадника за конструктивно-практичну примену система физичких вежби и активности Гленна Домана усмерених на развој кретне и мануелне интелигенције деце раног узраста.
Специфични циљевиСтимулисање раног физичког, интелектуалног развоја и здравља деце; стимулисање развоја кинезиолошко-здравственог потенцијала деце кроз формирање потреба за кретањем, задовољства од упражавања физичких активности; мерење физичке (кретне и мануелне) интелигенције детета и начини њеног развоја; оптималан развој дечјих особина, способности и моторичких знања и њихово задржавање што дуже време на што већем нивоу; спречавање прераног пада појединих антрополошких карактеристика и моторичких знања; максималан развој особина, способности и моторичких знања у усмереним кинезиолошким активностима.
Теме програмаРани моторички развој као детерминанта интелектуалног развоја и припреме деце за полазак у школу; Развој кретне интелигенције деце; Развој мануелене интелигенције деце; Развој вестибуларног апарата детета и програм равнотеже
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 30 полазника је 60 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61