logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

565 У свету сенки – водич кроз подршку детету жртви породичног насиља, злостављања и занемаривања Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача, Петра Драпшина 8, Нови Сад 21000
Особа за контактСветлана Лазић, vsovinfo@gmail.com, 021/451-683, 063/491-970
Ауторидр Светлана Лазић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду; Катарина Мајкић, стручни сарадник – педагог, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад; Ивана Мушкиња, социјални радник, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад
Реализаторидр Светлана Лазић, професор струковних студија, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду; Катарина Мајкић, стручни сарадник – педагог, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад; Ивана Мушкиња, социјални радник, Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад
Општи циљевиПрофесионално оснаживање запослених у предшколским установама за препознавање и активно деловање у циљу заштите деце од породичног насиља, злостављања и занемаривања.
Специфични циљевиУпознавање васпитача са врстама и облицима породичног насиља, злостављања и занемаривања, са посебним освртом на сексуално злостављање деце. Упознавање васпитача са процедурама сарадње са институцијама система у случајевима сумње на насиље над дететом. Подизање степена осетљивости васпитача за препознавање емоција и емоционалних реакција детета које је изложено насиљу и злостављању. Упознавање васпитача са концептом и техникама. Недирективне терапије игром којима могу да пруже адекватну подршку детету, избегавајући интервенције које су у надлежности других стручњака и институција. Упознавање са вештинама којима се развија однос поверења и прихватања између детета и васпитача.
Теме програмаШта је породично насиље, врсте; Злостављање, занемаривање и злоупотреба с акцентом на сексуално злостављање; Начини реаговања у процесу заштите деце; Мултидисциплинарност у раду; Индикатори, импресије деце, разлике у контроли задовољења и контроли моћи; Недирективне терапије игром; Улога васпитача током игре детета
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника25
Трајањедва дана (14 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена75 000 динара нето. По особи цена је 3 000 динара нето.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61