logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

567 Успешна комуникација са децом - услов за развој пожељног понашања детета Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаПУ „Радосно детињство'' Нови Сад, Павла Симића 9, Нови Сад
Особа за контактТатјана Огризовић Малешевић, puns.ssuzbe@gmail.com, 021/420-439, 063/560-489
АуториТатјана Огризовић-Малешевић, стручни сардник, педагог – мастер, ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад; Мирослава Виславски, стручни сарадник, психолог, ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад
РеализаториТатјана Огризовић-Малешевић, стручни сардник, педагог – мастер, ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад Мирослава Виславски, стручни сарадник, психолог, ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад
Општи циљевиПовећање васпитачеве компетентности и партиципација васпитача, као и сарадња на релацији васпитач дете у циљу развоја пожељног понашања детета, развој самопоштовања, подстицање самодисциплине кроз успешну комуникацију васпитача са децом.
Специфични циљевиУпознавање са основним обележјима психосоцијалног развоја детета, оснаживање властитог осећаја компетентности, што омогућава да буду ефикаснији на подручјима битним за испуњавање улоге васпитача. Боље разумевање себе, својих способности и својих ставова којима се руководимо (освешћивање). Упознавање са развојним тешкоћама и превазилажење проблема кроз комуникацију. Проширење постојећих знања, спознаје себе као васпитача, побољшање комуникације и односа према деци.
Теме програмаЗашто сам васпитач? Карактеристике развојних фаза; Темперамент; Основне људске потребе; Освешћивање важности порука (охрабрење и критика); Типологија личности васпитача; Основни принципи за подстицање самодисциплина; Супервизија
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи
Број учесника25 - 30
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена100 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61