logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

569 Холистичко васпитање и образовање деце у активностима развоја говора и ликовног васпитања Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
Ауторимр Мирослава Којић, професор методике ликовног на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; др Тамара Грујић, професор српског језика и књижевности на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; др Загорка Марков, професор специјално едукацијске и рехабилитацијске групе предмета на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; Смиљана Којић Грандић, професор ликовне културе; Драган Мандић, професор ликовног васпитања у пензији
Реализаторимр Мирослава Којић, професор методике ликовног на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; др Тамара Грујић, професор српског језика и књижевности на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; др Загорка Марков, професор специјално едукацијске и рехабилитацијске групе предмета на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди; Смиљана Којић Грандић, професор ликовне културе; Драган Мандић, професор ликовног васпитања у пензији
Општи циљевиПодстицање и развијање биолошких могућности предшколске деце уз уважавање холистичке природе дечијег развоја путем савремених методичких приступа у активностима развоја говора и ликовног васпитања.
Специфични циљевиПодстицање и развијање говора код предшколске деце на рецептивном нивоу на релацији: васпитач-дете; дете-дете. Подстицање детета на вербалну комуникацију интерпретацијом свог цртежа и цртежа друге деце. Развијање дијалога, подстицање дискусије, давање подршке вршњацима у току излагања. Деца се уче толеранцији да аргументовано критикују и да буду критикована, а такође им се дају прве смернице за јавни наступ. Подтицање и развијање дивергентног и конвергентог мишљења код деце уз помоћ ликовног израза уз богаћење речиника, правилне артикулације гласова и подизање нивоа организације говора на синтаксичком и семантичком нивоу. Подстицање и развијање фине моторике и развијање осећаја за просторне релације.
Теме програмаСавремени и традиционални методички приступи у реализацији активности; Развој говора, ликовно васпитање; Реализација активности развоја говора и ликовног васпитања; Примери из праксе; Метакогнитива експресија; Манипулативна експресија; Памћење; Креативно мишљење; Подстицање експресивног говора, вербални исказ, вршњачка подршка, рецептивни говор
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 60 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61