logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

57 Подршка тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно не против насиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5, Крушевац
Особа за контактИрена Терзић, info@csu.edu.rs, 037/445-735, 064/835-5596
АуториМирјана Златановић, дипломирани школски психолог-педагог, Градска управа у Крушевцу; Милица Ђорђевић, координатор програма, педагог, саветник за стручно усавршавање у ШУ Крушевац
РеализаториСветлана Алексић, дипломирани психолог, Музичка школа "Стеван Христић", Крушевац; Снежана Рајковић, дипломирани педагог, Основна школа "Вук Караџић", Крушевац
Општи циљевиУнапређивање компентенција наставника за подршку развоју личности ученика у превенцији насиља.
Специфични циљевиОспособљавање чланова Тима за препознавање облика насиља, реаговање на насиље, израду плана заштите, планирање превентивних активности и праћење ефеката.
Теме програмаПравна заштита деце и ученика од насиља (повезивање докумената); Појам насиља „Од безазлене игре до великог проблемаˮ; Превентивне активности; Вођење евиденције и документације; Интервентне активности; Тим за заштиту деце/ученика од насиља; План заштите
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 40 000 нето за ауторски хонорар, за два реализатора, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61