logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

570 Адаптација деце уз активно учешће родитеља Компетенцијa: K4
Приоритети: 9
ИнституцијаПУ „Радосно детињство” Нови Сад, Павла Симића 9, Нови Сад
Особа за контактДијана Радојковић, puns.ssuzbe@gmail.com, 021/420-439, 063/560-425
АуториДијана Радојковић, стручни сарадник педагог, ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад; Жана Ердељан, стручни сарадник психолог, ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад
РеализаториДијана Радојковић, стручни сарадник педагог, ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад; Жана Ердељан, стручни сарадник психолог, ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад
Општи циљевиСензибилизација запослених у вртићима за укључивање родитеља у процес адаптације деце. Едуковање свих учесника за успостављање партнерства и комуникације са родитељима на начин који уважава специфичности савременог родитељства.
Специфични циљевиОсвешћивање потребе за партнерством са родитељима током васпитно образовног рада, а посебно током адаптације. Учење психолошких аспеката адаптационог периода и афективно везивање. Усвајање вештина комуникације са родитељима, децом и међу запосленима у вртићу. Учење организовања и реализовања креативних радионица за децу и родитеље. Усвајање знања и вештина асертивног решавања проблем ситуација током адаптационог периода. Едукација за квалитетно вођење родитељских састанака. Праћење процеса адаптације – примена протокола праћења, евалуација адаптације у вртићу и са родитељима.
Теме програмаРазумемо ли родитеље; Како замишљам родитеље у својој групи; Психологија каже; Први родитељски састанак; Како добро организовати адаптацију; Родитељи су активни или пасивни? Креирајмо играчке за децу и родитеље; Рутине - неопходан елеменат; Ми као глумци; Ми и они , а сви заједно; Ко сме на црту? Како смо прошли у адаптацији?
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 70 000, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61